Accés oficina

Si no recorda la seva contrasenya, pot sol·licitar noves dades d'accés.

Si no disposa d'accés i vol donar-se d'alta a l'oficina, ompli el següent formulari de registre.

Tarifes

Tarifes vigents d’electricitat a partir del 1 de juliol de 2017, que aplica la comercialitzadora Electra Caldense Energia.

Tarifes de baixa tensió per clients amb potència contractada <= 10 kW

Tarifa

 

Terme Potència

Terme Energia

2.0A0

 

3,503619 €/kW mes

0,126070 €/kWh

2.0DHA0

Punta

3,503619 €/kW mes

0,149495 €/kWh

Vall

0,062143 €/kWh

Tarifes de baixa tensió per clients amb 10 kW < potència contractada <= 15 kW

Tarifa

 

Terme Potència

Terme Energia

2.1A0

 

3,703726 €/kW mes

0,147813 €/kWh

2.1DHA0 Punta

3,703726 €/kW mes

0,165463 €/kWh

Vall

0,079865 €/kWh

 

Tarifes de baixa tensió per clients amb potència contractada > 15 kW *

Tarifa

 

Terme Potència

Terme Energia

3.0A100

P1

3,394074 €/kW mes

0,114127 €/kWh

P2

2,036444 €/kW mes

0,093682 €/kWh

P3

1,357630 €/kW mes

0,067840 €/kWh

* Per contractes amb potència contractada major de 15 kW, contactar per poder fer un estudi personalitzat i poder optimitzar preus de tarifa.

Períodes Horaris

Tarifes 2.0DHA0 i 2.1DHA0

Estiu  

Hivern

 Hores Punta

 Hores Vall

 

Tarifes 3.0A100

Estiu  

Hivern

 Hores P1

 Hores P2

 Hores P3