Accés oficina

Si no recorda la seva contrasenya, pot sol·licitar noves dades d'accés.

Si no disposa d'accés i vol donar-se d'alta a l'oficina, ompli el següent formulari de registre.

Inici > GESTIONS I PREUS > Mercat elèctric

Mercat elèctric

Des de l’1 de juliol de 2009 existeixen dues modalitats de contractació del subministrament elèctric:

1. El contracte de subministrament en el mercat lliure.

El consumidor acorda lliurement el servei amb qualsevol empresa comercialitzadora, a preus no regulats per l’Administració.

Aquesta modalitat pot ser utilitzada per qualsevol consumidor i, obligatòriament, per tots els d’alta tensió i els de baixa tensió amb potència superior a 10 kW.

En aquesta modalitat de consum es contracten dos tipus de serveis:

a)     L’ús de les xarxes de distribució a les que està connectat el punt de subministrament. Per aquest concepte es paga al distribuïdor la tarifa d’accés (o peatge), que és un preu regulat, establert periòdicament pel Ministeri d’Indústria.

b)     L’energia elèctrica que es compra al comercialitzador d’acord amb el preu lliurement pactat. (Es pot veure la llista de comercialitzadores en el mercat lliure aquí).

No obstant, el comercialitzador actua normalment com a mandatari del consumidor i pacta amb aquest (i li factura), la totalitat del preu del subministrament.  Posteriorment, és el mateix comercialitzador qui abona la part corresponent a l’ús de la xarxa (tarifa d’accés o peatge) al distribuïdor.

2. El contracte de subministrament a través d'un Comercialitzador de Referència

A aquesta modalitat s’hi poden acollir voluntàriament els consumidors de baixa tensió amb potència contractada no superior a 10 kW (la gran majoria de consumidors domèstics).

El consumidor acorda el servei amb alguna de les empreses que figuren a la llista de Comercialitzadores de Referència (COR) autoritzats pel Ministeri d'Indústria.

El consumidor subministrat per un Comercialitzador de Referència pot elegir entre dos preus:

  • El preu voluntari per al petit consumidor d'energia elèctrica, vinculat a l'evolució del preu del mercat de comptat d'electricitat, que suposa un preu diferent per cada hora.
  • L'oferta alternativa per al subministrament d'electricitat a preu fix durant un any. Aquesta opció comporta una penalització per recissió del subministrament que, en qualsevol cas, no podrà excedir el 5% del preu del contracte, per l'energia estimada pendent de subministrar. Podreu consultar les ofertes alternatives a preu fix disponibles actualment aquí.